publications

M.K. van der Heijden:

LIST OF PUBLICATIONS 1978 - 1998
PUBLIKATIELIJST 1978 - 1998

flag_nlflag_us pdf_48

Van der Heijden, M.K. (1998).

Affective/motivational aspects in adult/child assessment interactions. In Program Proceedings 2nd International Conference on Methods and Techniques in Behavioral Research - Measuring Behavior - Groningen 18-21 August 1998 (p. 152-153). Wageningen: Noldus Information Technology b.v. [ISBN 90-74821-29-4]

flag_us


pdf_48

Van der Heijden, M.K. (1996).

Affective and motivational aspects of Vygotskys zone of proximal development. In B. Schneuwly, B. Inhelder et al. (Eds.), IInd Conference for socio-cultural research Vygotsky/Piaget 1896-1996 (p. 177). Genève: University of Geneva.

flag_us


pdf_48

Van der Heijden, M.K. (1996).

Automaticiteit bij rekenproblemen: leerproces, emoties en hersenactiviteit. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 35, 260-274. (with English summary)

flag_nlflag_us

pdf_48

Van der Heijden, M.K. (1998).

Affectief-motivationele ondersteuning van kinderen met leerproblemen bij testtaken. In P. Ghesquère en A.J.J.M. Ruijssenaars (red.), Ernstige leer- en gedragsproblemen op school (p. 131-150). Leuven/Amersfoort: Acco.

flag_nl

pdf_48

Van der Heijden, M.K. (1996).

Affectief/motivationele ondersteuning - De invloed ervan in de één-op-één situatie. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 4, 11-16.

flag_nl

pdf_48

Van der Heijden, M.K. (1996).

Analyse van de sociaal-normatieve context: een vast onderdeel van het diagnostisch proces. In E. van Aarle e.a. (red.), Diagnostiek in beweging: weging van context of door context bewogen? p. 39-43. Leuven/Amersfoort: Acco.

flag_nl

pdf_48

Van der Heijden, M.K. (1990).

Incorrecte afspraken over individueel diagnostisch onderzoek ten behoeve van justitiële instanties. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, XXIX, 408-414.

flag_nl

pdf_48

Van der Heijden, M.K. (1990).

Differentaaldiagnostisch onderzoek bij LOM- en ML-leerlingen vanuit een handelingspsychologische visie. In M.K. van der Heijden & J. Rispens (red.), Zorgverbreding en afgrenzing (pp. 143-155). Lisse: Swets & Zeitlinger.

Van der Heijden, M.K. (1990).

Zorgverbreding en afgrenzing: een forumdiscussie. In M.K. van der Heijden & J. Rispens (red.), Zorgverbreding en afgrenzing (pp. 163-173). Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.

flag_nl

pdf_48

Carlier, E., Van der Heijden, M.K., & Hellendoorn, J. (1984).

De rol van hypothesen in het diagnostisch proces. In J. Rispens, E. Carlier, P. Schoorl (red.), Diagnostiek in de hulpverlening (pp. 71-88). Lisse: Swets & Zeitlinger.

flag_nl

pdf_48